Czym jest dobudówka do domu?

W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się na dobudówkę do domu – jest to inaczej rozbudowa domu. Warto podkreślić, że może być wykonana w poziomie bądź w pionie. Należy pamiętać, że dobudówka w poziomie będzie polegać na dobudowaniu pomieszczeń do budynku wraz z zajęciem części gruntu. W takiej sytuacji można mówić o dodatkowym powiększeniu powierzchni zabudowy danego obiektu. Jeśli mowa natomiast o dobudówce w pionie, to obejmuje ona dobudowanie piętra bądź adaptację poddasza.

Dobudówka do domu

Przeważnie rozbudowywane są domy parterowe oraz piętrowe o dość małej powierzchni. Warto podkreślić, że tego rodzaju dobudówki przeważnie są realizowane w odniesieniu do starszych domów. Jednakże nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zaplanować dobudówkę, jeszcze podczas etapu projektowania nowej nieruchomości. Wiele osób zastanawia się, czym różni się remont domu od wykonania dobudówki. Przede wszystkim wszystko zostało objaśnione w prawie budowlanym. Remontem nazywa się pracę, której celem będzie przywrócenie budynkowi stanu pierwotnego. Należy pamiętać, że nie może to obejmować zmian kubatury, konstrukcji bądź powierzchni użytkowej domu. Trzeba też wspomnieć o tym, że w jego zakresie można np. na nowo otynkować nieruchomość bądź wymienić drzwi lub okna. Tego typu prace nie będą wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak podkreślić, że stworzenie dobudówki wiązać się będzie z powstaniem nowych pomieszczeń oraz ze zwiększeniem powierzchni użytkowej nieruchomości. Wszelkie zmiany mogą polegać na przykład na dobudowaniu garażu, dodatkowego pokoju na poddaszu bądź tarasu. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że dobudówką do domu można nazwać wszystkie działania realnie powiększające jego powierzchnię.

Kiedy będzie możliwa dobudówka do domu bez pozwolenia?

W roku 2020 miały miejsce znaczące zmiany w prawie budowlanym. Przede wszystkim został rozszerzony zakres obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Ponadto została też ułatwiona legalizacja samowoli budowlanej. Należy pamiętać, że od 2015 r. sposobne jest stworzenie dobudówek do domu bez pozwolenia na ich budowę. Jednakże musimy pamiętać o tym, że nie może ona wykraczać poza granice działki. Ponadto powinny być również zachowane właściwe odległości od granicy. Oprócz tego możliwa jest rozbudowa nieruchomości na zgłoszenie. W takim przypadku musimy tylko złożyć w odpowiednim urzędzie pismo, które opisywać będzie zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz ich rodzaj. Konieczne jest również zgłoszenie daty planowania prac.

Przeczytaj więcej na otokrakow.pl

Redakcja variantclub.pl